Over CI

Combineren en innoveren

Combined Innovations is in 2015 opgericht door 'Jafeth van de Veen' om de ICT-infrastructuur en processen van midden- en kleinbedrijf te optimaliseren.

Een succesvol eindproduct afleveren lukt alleen wanneer het bijbehorende proces goed functioneert. Door nieuwe en bestaande bedrijfsprocessen te analyseren en vervolgens te optimaliseren, functioneert uw onderneming efficiënter en kostenbesparender dan voorheen.
 
Omdat een proces en haar deelprocessen bijna altijd expertise vanuit meer dan één vakgebied behoeft, is het noodzakelijk te beschikken over een onafhankelijk tussenpersoon die brede ontwikkeling en ruime opleiding genoten heeft. Deze onafhankelijke tussenpersoon zal uw onderneming ontzorgen en biedt optimalisatie en innovatie daar waar nodig. Dit alles is precies de omschrijving die past bij 'Jafeth van de Veen' van 'Combined Innovations'.
 
De acceptatie van vergrijzing en routine moet wijken voor optimalisatie en innovatie

Korte Termijn Methodiek - deelprocessen

Veel deelprocessen kunnen op zeer korte termijn geoptimaliseerd worden. Slechts het aanbieden van een korte instructie, herindeling of aanschaf van een voordelig product kan het verschil maken tussen een tijdrovend of tijdbesparend deelproces.
De vrijgespeelde tijd, als resultaat van geoptimaliseerde deelprocessen, kan worden gebruikt om 'lange termijn methodiek' te gaan uitvoeren.

Zie ook KTM op de pagina bedrijfsprocessen

Lange Termijn Methodiek - processen

Diverse processen en zelfs deelprocessen zijn relatief groot en kunnen derhalve niet in een paar dagen worden geoptimaliseerd; wel op langere termijn. Soms is het een kwestie van inlopen op achterstand (vb. digitaliseren van 200 tot 500 analoge documenten) maar soms is het noodzakelijk om een volledige reorganisatie of geheel vernieuwd werkproces te initiëren (vb. ERP software verouderd of afwezig, derhalve een geheel vernieuwd proces starten). Een combinatie van beide voorbeelden is ook regelmatig aan de orde, achterstand inlopen én reorganisatie.

Zie ook LTM op de pagina bedrijfsprocessen

 

De veelzijdige ervaring die 'Jafeth van de Veen' sinds 2007 heeft mogen opbouwen, leerde dat het anno [anno] is niet alleen leuk maar juist ook noodzakelijk is dat 'mens en machine' succesvoller gaan (samen)werken.

Combined Innovations biedt u elke benodigde expertise.

Combined Innovations adviseert, ontwikkelt, realiseert en instrueert maar hoeft niet persé als leverancier van een eindproduct te worden ingezet omdat wij graag bemiddelen. Wij adviseren en bemiddelen vanuit een nuchtere positie en zorgen voor de realisatie van uw wensen op basis van projectmanagement.