Competentiemanagement

Competentiemanagement

Van software tot hardware, van de sector ICT tot de installatiebranche, alles staat tegenwoordig met elkaar in verbinding en iedereen krijgt te maken met overlappende competenties.

Bundel en train specifieke kennis uit diverse sectoren en branches, zowel intern als extern, creer samenwerking en zorg dat elk individu taken toegewezen krijgt die bij zijn/haar competenties passen, ook officieuse taken.

Competentiemanagement, taken of trainingen toewijzen die matchen met de competenties van het individuele personeelslid

Personeel

Optimaliseren personeel

Uw personeel is waardevol, zowel in fysieke en in niet-fysieke waarde. Tijd kan efficiënter worden benut door werkmethoden en handelingen te optimaliseren.
Hoe doen wij dit? In de meeste gevallen kijkt onze ICT'er mee over de schouders van eindgebruikers en voorziet hem/haar direct van tips en trucs.
- Windows, OsX | Toetsenbordcombinaties aanleren
- ERP software | Overzichten aanmaken en (map)structuur aanbrengen
- Office, WordPress, Photoshop | Basis taken aanleren aan personeel

Herstructureren personeel

Uw personeel is waardevol, zowel in fysieke en in niet-fysieke waarde. Tijd kan efficiënter worden benut door werkmethoden en handelingen te herstructureren.
Hoe doen wij dit? In de meeste gevallen kijkt onze ICT'er mee over de schouders van eindgebruikers en voorziet hem/haar van tips en trucs. Bovendien zal de ICT'er voorstellen doen aan het management om interne processen aan te passen, veelal om omslachtige methodiek te kunnen elimineren. Het herschrijven van processen is hierbij regelmatig aan de orde.
- Windows, OsX | (Map)Structuur veranderen, personeel opleiden
- ERP software | (Map)Structuur aanbrengen, processen aanpassen
- Office, WordPress, Photoshop | Basisinstellingen veranderen voor efficient werken
- Zie ook 'procesmanagement'

Multitasken bestaat niet - Dave Crenshaw

Bijna iedereen valt voor een illusie, de illusie dat technologie, mobieltjes, e-mail, whatsapp, social media en de laatste te gekke gadgets voor meer productiviteit zorgen.
De waarheid is dat we van die dingen alleen productiever worden als we ze leren beheersen. Zij moeten de bedienden zijn en wij de meesters. Zonder schema om onze tijd te beschermen, worden we allemaal slachtoffers van het informatieverkeer.

Een deel van onze gebruikte methodiek en coaching is ontstaan vanuit de wetenschap die 'Dave Crenshaw' heeft verwoord in het boek 'Multitasken bestaat niet'. Leer het individu omgaan met taken die binnen zijn/haar takenpakket en competenties vallen, waarbij onderbreking ontbreekt en tijdschema's worden gerespecteerd.

Bron: Multitasken bestaat niet - Dave Crenshaw